Handelsbetingelser for Pedelnet

Pedelnet, ejet af:

Creactiveit
Ben Websters Vej 112, st. tv.
2450 København SV
TLF: 25390695
CVR: 34955182

Generelt

Pedelnet er ejet af Creactiveit, og Creactiveit stiller et abonnement baseret online tjeneste til rådighed på https://pedelnet.dk. Vilkårene er gældende mellem den enkelte bruger og Creactiveit.

Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem Creactiveit og én fysisk person (herefter “Brugeren”) vedrørende Tjenesten. Kun personer, der er 18 år eller ældre og bor i Danmark, kan indgå en aftale med Creactiveit vedrørende Tjenesten.

Disse Betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og Creactiveit.

For at få adgang til Tjenesten, skal Brugeren læse og acceptere handelsbetingelserne.

Ydelsens omfang

Tjenesten giver Brugeren adgang til Creactiveit’s tjeneste; Pedelnet, bestemt ved bestilling.

Adgang til tjenesten

Brugeren skal for at få adgang til Tjenesten registrere sig med en brugerkonto på Pedelnet, og acceptere vilkår for brug af Pedelnet.

Hvis der opstår tekniske problemer, vil vi hurtigst muligt forsøge at afhjælpe problemet. Abonnementsbetaling tilbagebetales hverken helt eller delvist som følge af, at Pedelnet ikke er tilgængelig eller ikke fungerer som det skal, i kortere perioder.​

Registrering og brugeradgang

Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet. Ved registrering må Brugeren kun give oplysninger vedrørende egne betalingsoplysninger.

Ved registrering skal Brugeren angive et brugernavn og et password (herefter “Login Oplysninger”). Brugerens Login Oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre med mindre andet er anført på produktet.

Brugeren skal opbevare Login Oplysningerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto.

Hvis Brugeren får mistanke om ulovlig brug af Brugerens Login Oplysninger, skal Brugeren omgående underrette Creactiveit samt ændre sit password – for Pedelnet, er det brugerens e-mail-password, der skal ændres.

Gebyrer og Betaling

Gebyrer for brug af Tjenesten skal betales i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, der er tilgængelig på hjemmesiden.

Betaling for abonnementet sker forud, én gang om året.

Brugeren skal udføre betalingen for abonnementet via de af Creactiveit tilbudte betalingsformer. Brugeren forpligter sig til at underskrive de nødvendige dokumenter.

Ved manglende betaling kan vi opkræve renter, rykkergebyrer, kompensationsbeløb, mv. efter renteloven. Vi forbeholder os ret til at ophæve abonnementsaftalen ved for sen eller udebleven betaling.

Ved oprettelse af ny kunde tages timepris af 500 kr/t for tilretninger til løsningen, så de passer kundens behov bedst muligt.

Tilpasninger og ændringer

Creactiveit forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for Tjenesten. Ændringen skal meddeles til Brugeren senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Brugeren.

Abonnementspriserne kan, uden varsel, reguleres hvert år pr. 1. januar i henhold til Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Prisregulering får først virkning fra næste gang, der opkræves betaling for abonnementet.

Opsigelse af abonnement

Abonnementet er løbende og vil derfor blive fornyet automatisk, medmindre det opsiges.

Opsigelse af Tjenesten kan ske ved udgang af betalings-perioden på 1 måned fra seneste betaling. For at opsige sin aftale skal man kontakte Creactiveit via support@pedelnet.dk (eller direkte til kontakt@creactiveit.dk).

Vi kan opsige dit abonnement med 1 måneds varsel til udløb af en abonnementsperiode eller ved misligholdelse af aftalen.

Betaling

Creactiveit modtager betaling via faktura.

Betaling skal ske efter anvisning på tilsendte faktura, indenfor 14 dage, med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre/faktura.

Alle beløb på hjemmesiden er eksklusiv moms.
Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
Denmark – Kroner (DKK)

Creactiveit benytter en krypteret service til udsendelse af faktura, og vores egen hjemmeside, bruger ligeledes kryptering med SSL protokol.

Fortrydelsesret

Der gives 14 dages fuld returret på varer købt på hjemmesiden med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Den 14 dags periode starter den dag hvor ordren er leveret.

Eventuelle returneringsomkostninger afholder du selv – det er fx tilpasnnger, som du har bedt om skal udføres. Her for disse ydelser er der ingen fortrydelsesret.

Ønske om fortrydelse skal meddeles os senest 14 efter leveringen og være os i hænde seneste 14 dage efter vi er informeret om dit brug af fortrydelsesretten.

Ønske om brug af fortrydelsesret skal gives sendes på mailsupport@pedelnet.dk (eller direkte til kontakt@creactiveit.dk). I meddelelsen skal der gøres tydeligt opmærksom på dit ønske om brugen af fortrydelsesret.

Reklamationsret

Der gives 2 års reklamationsret på produkter i henhold til den danske købelov. Reklamationsretten gælder for alle fejl i software, materiale og fabrikation.

Reklamation vedr. fejl og mangler skal meddeles til Creactiveit i rimelig tid efter varens modtagelse. Her anses max. to måneder som rimelig tid, med mindre andet er aftalt.

Reklamationen frafalder ved forkert eller ualmindelig betjening af produktet.

Creactiveit dækker returneringsomkostningerne i rimeligt omfang.

Ved returnering kontaktes virksomheden:

Creactiveit
Ben Websters Vej 112, st. tv.
MAIL: kontakt@creactiveit.dk / support@pedelnet.dk
TLF: 25390695

Reklamationer modtages ikke hvis disse er sendt på efterkrav.

Kunde- & Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med Creactiveit, har vi brug for følgende oplysninger:
. Navn
. Adresse
. Telefonnummer
. E-mail adresse

Personoplysningerne registreres hos Creactiveit og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Direktøren og de ansatte for Creactiveit har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Al opsamling af data på hjemmesiden og på Pedelnet sker iht. vores persondatapolitik her.

Opdatering af handelsbetingelserne

Vi forbeholder os ret til at opdatere disse betingelser. Du bør derfor holde dig orienteret regelmæssigt på denne side, for at gennemgå de til enhver tid gældende betingelser, som du er bundet af, når du bruger Pedelnet. Abonnementsbetingelserne kan dog kun ændres med 3 måneders varsel.

Betingelserne er senest opdateret den. 12. sept. 2021.