Afspærring mod nedfaldne istapper, is og sne

Det er dit ansvar som husejer eller ejendomsfunktinær at afspærre sikkert mod is, sne og istapper, der falder fra tagene

Det kan få store konsekvenser, hvis forbigående får is, sne eller istapper i hovedet, både for den ramte og for dig som pedel eller ejendomsfunktionær.

Derfor tilbyeder vi en sikker afspæring mod istapper, der er testet med borgere, så du er helt sikker på, at du har gjort alt for at sfspærre forsvarligt.

Du afspærrer sikkert allerede i dag, men med afspæringsbånd og stole, hvad du lige kan finde. Desværre virker det ikke og borgerne ignorerer det.

Med dette skilt, er du sikker på at borgerne forstår budskabet helt klart. Skiltet er testet med rigtige borgere over flere gange, og konklusionen er klar. Borgerne respekterer skiltet, og går gerne udenom. Risikoen ved at få en istap i hovedet er for stor.

På den måde er du som pedel eller ejendomsfunktionær sikret godt.

Vær godt forberedt

Overhold loven

Det er pedellen, ejendomsfunktionæren osv. der er ansvarlig for at afspærre korrekt

Advar før det er for sent

Det er pedellen, ejendomsfunktionæren osv. der er ansvarlig for at afspærre korrekt

Få gladere beboere

Det er mere sikkert at færdes som beboer, hvis der tydeligt er sfspærret. Det giver gladere beboere.

Det er husejernes pligt at sikre forbipasserende borgere - hvilke pligter også fremgår af lovbekendtgørelse 511 af 20. juni 2005 "Bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger".

I § 13 stk. 2 står der: "Er der fare for, at tagsten, sne, istapper eller lignende på et hus vil styrte ned, skal ejeren straks advare forbipasserende ved at opsætte forsvarlige afspærringer og snarest muligt drage omsorg for, at der foretages den nødvendige reparation eller fjernelse af sneen eller istappe m.v.".

Reelt set er dette ansvar ofte overdraget til vicevært, pedel eller ejendomsfunktionær, hvis denne har overtaget opgaven for husejeren.

Ja.

Hvis der ikke har været afspærret tilstrækkeligt, så skal er det husejeren, som erstatningskravet skal rettes til. Hvis denne husejer var klar over, at der vare fare - eller burde være klar over at der var fare for nedstyrtende genstanded fra taget, og ikke har gjort noget for at advare forbipasserended imod det, så skal der betales erstatning.

Har husejeren ingen ansvarsforsikring, må husejeren selv betale erstatningen.

Bilens kasko betaler

Hvis en bil rammes af sne, is eller istapper (eller andre genstanded fra tage), så er det sådan for kaskoforsikrede biler, at bilens ejer, skal melde dette til forsikringsselvskabet, der så bør betale skaden. Der kan være en selvrisiko, men denne kan bilejeren forsøge at få betalt af husejeren. Husejeren skal betale denne, hvis husejeren ikke har gjort noget ved forholdet i tide, fx. ikke afspæret eller afhjulpet problemet.

Det er farligt når is, sne og istapper falder ned fra tagene

Det handler om at kommunikere, at der er en fare for nedfaldende istapper i gaderne, men hvis man følger et bestemt regelsæt og respekterer afspærringerne, så er man sikret mod faren. Problemet i dag er, at regler om afspærring omkring steder med istapper, ikke er klare, hverken for borgere eller viceværter m.fl.. Derfor er den nuværende kommunikation svag.

Vi lever i et samfund, hvor der ustandseligt bliver kommunikeret risici ud til borgerne. Vi får store mængder viden, som vi hele tiden skal forholde os til, hvilket fylder meget i vores hverdag. Vi er ikke længere så autoritetstro, som vi førhen har været, og dette er bl.a. et udtryk for den ændring samfundet er gået igennem.